Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS"

Έναρξη: 
Δευτέρα, Αύγουστος 6, 2012
Λήξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 8, 2012
[Κλειστή]

Κωδικός: EPSETKD0601

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS», κωδικός: EPSETKD0601, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» στο πλαίσιο του Υποέργου 6: «Ανάπτυξη Προηγμένων Λειτουργιών για τις Υπηρεσίες».