Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

02/08/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1471/02.08.2013) [Κλειστή]
02/08/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1101 [Κλειστή]
28/06/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1225/28.06.2013) [Κλειστή]
11/06/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1001 [Κλειστή]
10/06/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301 [Κλειστή]
05/06/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1048/05.06.2013) [Κλειστή]
20/05/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.965/20.05.2013) [Κλειστή]
13/05/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ», κωδικός: EPSETKD1301 [Κλειστή]
29/03/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.677/29.03.2013) [Κλειστή]
07/03/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901 [Κλειστή]

Σελίδες