Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Αφιέρωμα του περιοδικού "Pan European Networks: Science and Technology" στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

16/07/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης φιλοξενείται στην τελευταία έκδοση του περιοδικού “Pan European Networks: Science and Technology”, ιδιαίτερα δημοφιλές στις ακαδημαϊκές, πολιτικές και επιστημονικές κοινότητες της Ευρώπης. Ξεφυλλίζοντας κανείς το περιοδικό θα συναντήσει ένα εκτενές αφιέρωμα στις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο “The National Documentation Centre of Greece: Dr. Sachini explores the institutions’ role in enabling access to knowledge and facilitating research and innovation”.

Το "Pan European Networks: Science and Technology" είναι μία έγκυρη περιοδική έκδοση που επιχειρεί να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνητικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Ευρώπη. Το περιοδικό στην ψηφιακή και έντυπη του έκδοση φιλοξενεί συνεντεύξεις και άρθρα από ηγέτες της Ευρώπης, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, πολιτικούς και διακεκριμένες προσωπικότητες στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Επίσης, προβάλει παραδειγματικές δράσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης, Υγείας και Περιβάλλοντος και δράσεις οργανισμών που αποτελούν κλειδί για τη χάραξη πολιτικών για την έρευνα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) βρίσκεται ανάμεσα στους λίγους ελληνικούς φορείς που έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες του περιοδικού. Στο δημοσίευμα τονίζεται ο ρόλος και οι δράσεις του ΕΚΤ μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες: τις υπηρεσίες ανοικτού περιεχόμενου για τη διάδοση της γνώσης και την καινοτομία, τις δράσεις για τη δημιουργία μιας εθνικής ερευνητικής υποδομής και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Το δημοσίευμα αναφέρεται στίς μελλοντικές δράσεις του οργανισμού και παρουσιάζει αριθμούς και στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του. Θέτωντας ώς προτεραιότητα την δημιουργία μίας κεντρικής εθνικής ερευνητικής e-υποδομής, το ΕΚΤ επιδιώκει τη διασύνδεση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές e υποδομές σε ένα πανευρωπαϊκό χώρο έρευνας. 

Όπως δηλώνει στο περιοδικό, η Δρ Εύη Σαχίνη (Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ): “Η Ελλάδα έχει μία πλούσια κληρονομιά και έναν ολοένα αυξανόμενο πλούτο ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί και να μοιραστεί, με στόχο να ενδυναμώσει τους πολίτες, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Στο ΕΚΤ πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες που θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για κοινωνική πρόοδο που δημιουργεί η αποτελεσματική διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου και της δημόσιας γνώσης. Σήμερα, βασιζόμαστε στην τεχνολογική εξειδίκευση, στο μακροπρόθεσμο όραμα μας και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος”.