Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Διεθνές Συνέδριο από το ΕΚΤ για τις εγχώριες εξελίξεις και τις διεθνείς τάσεις στην Ανοικτή Πρόσβαση

01/07/2013
συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου 2013) το Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ", το τρίτο κατά σειρά ενός κύκλου διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται από το 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αποτελεί σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου 2013) αφορά τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στην Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα ανοικτά δημόσια δεδομένα, στην ανοικτή διακυβέρνηση, στην ανοικτή εκπαίδευση και στην ανοικτή έρευνα. Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, φορείς από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και σχετικές πρωτοβουλίες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 31η Ιουλίου και πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων παρουσιάσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://openaccess.gr/conferences/conference2013).

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου (17-18 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu), συντονιστής του οποίου είναι το ΕΚΤ. Το έργο MedOANet προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στα κράτη της Μεσογείου. Το τελικό συνέδριο του MedOANet θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου, εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση και θα αποτελέσει βήμα συζήτησης για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, το συνέδριο του MedOANet θα εστιάσει στις καλές και αποτελεσματικές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο, καθώς και στη συμβολή της Ανοικτής Πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ"  θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου της έρευνας και της Ανοικτής Πρόσβασης. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος Ιουλίου 2013.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως online εγγραφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://openaccess.gr/conferences/conference2013/registration.dot).