Μελετήστε ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλία και φυλλομετρήστε πρακτικά συνεδρίων. Οι περιοδικές εκδόσεις αναπτύσονται απο αρμόδιους επιστημονικούς φορείς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ο κατάλογος των διαθέσιμών ηλεκτρονικών εκδόσεων διευρύνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέο ψηφιακό περιεχόμενο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Μνήμων

To έγκριτο επιστημονικο περιοδικό "Μνήμων" εκδίδεται από το 1971 απο την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, άρθρα και βιβλιοκρισίες.

Μακεδονικά

Το έγκριτο περιοδικό "Μακεδονικά" άρχισε να εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1940. Αντικείμενο των Μακεδονικών είναι η περισυλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία.

 

  Τόμ. 38

Σελίδες