Μελετήστε ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλία και φυλλομετρήστε πρακτικά συνεδρίων. Οι περιοδικές εκδόσεις αναπτύσονται απο αρμόδιους επιστημονικούς φορείς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ο κατάλογος των διαθέσιμών ηλεκτρονικών εκδόσεων διευρύνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέο ψηφιακό περιεχόμενο.