Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

31/07/2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks-user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401 [Κλειστή]
25/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1443/25.07.2014) [Κλειστή]
25/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1444/25.07.2014) [Κλειστή]
23/07/2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301 [Κλειστή]
30/05/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1101/30.05.2014) [Κλειστή]
08/05/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.928/08.05.2014) [Κλειστή]
16/04/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.799/16.04.2014) [Κλειστή]
16/04/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.797/16.04.2014) [Κλειστή]
31/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks - user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401 [Κλειστή]
31/03/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.650/31.03.2014) [Κλειστή]

Σελίδες