Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

10/03/2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων», κωδικός: EPSETKD1101 [Κλειστή]
23/01/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.176/23.01.2014) [Κλειστή]
23/12/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.2331/23.12.2013) [Κλειστή]
23/12/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.2345/23.12.2013) [Κλειστή]
10/12/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401 [Κλειστή]
04/12/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301 [Κλειστή]
04/12/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901 [Κλειστή]
14/11/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ» , κωδικός: EPSETKD1301 (Α.Π. 2015/14.11.2013) [Κλειστή]
07/10/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1745/07.10.2013) [Κλειστή]
02/08/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1101 [Κλειστή]

Σελίδες