Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

05/04/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου (Α.Π.581/04.04.201) [Κλειστή]
13/02/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.288/13.02.2012) [Κλειστή]
23/11/2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1349/23.11.2011) [Κλειστή]
07/10/2011 Δημόσια Διαβούλευση έργου "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS" [Κλειστή]
07/07/2011 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ» [Κλειστή]
04/05/2011 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.415/04.05.2011) [Κλειστή]
20/04/2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.378/20.04.2011) [Κλειστή]
20/04/2011 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.375/20.04.2011) [Κλειστή]
18/04/2011 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.354/18.04.2011) [Κλειστή]
14/04/2011 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.344/14.04.2011) [Κλειστή]

Σελίδες