Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Προκηρύξεις

27/02/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π. 501/27.02.2013) [Κλειστή]
07/02/2013 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401 [Κλειστή]
06/02/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013) [Κλειστή]
15/01/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μελέτες και Δράσεις για την Υποστήριξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πράξης", κωδικός: EPSETKD0501 [Κλειστή]
10/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1779/03.01.2013) [Κλειστή]
29/11/2012 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακό Περιεχόμενο», κωδικός: EPSETKD0301 [Κλειστή]
09/11/2012 Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες" κωδικός: EPSETKD1001 [Κλειστή]
09/08/2012 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.1155/09.08.2012) [Κλειστή]
08/08/2012 Δημόσια Διαβούλευση έργου "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών" [Κλειστή]
06/08/2012 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS" [Κλειστή]

Σελίδες