Μελετήστε ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλία και φυλλομετρήστε πρακτικά συνεδρίων. Οι περιοδικές εκδόσεις αναπτύσονται απο αρμόδιους επιστημονικούς φορείς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ο κατάλογος των διαθέσιμών ηλεκτρονικών εκδόσεων διευρύνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέο ψηφιακό περιεχόμενο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Historein/Iστορείν

Το "Historein/Iστορείν" είναι μια επιστημονική έκδοση της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ), που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έντεκα τόμοι. Το περιοδικό δημοσιεύει μελέτες άρθρα και βιβλιοκρισίες, στην αγγλική γλώσσα. Εκδίδεται ετησίως και η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη.Η διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας του περιοδικού γίνεται διαδικτυακά απο το 2012 με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

Vol 11

Mediterranean Marine Science

Στο περιοδικό Mediterranean Marine Science που εκδίδεται απο το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ), δημοσιεύονται πρωτότυπες έρευνες, ανακοινώσεις, καταγραφές της βιοποικιλότητας, εκτεταμένες βιβλιοκριτικές, σχόλια και θεματικά αφιερώματα στους τομείς της ωκεανογραφίας, θαλάσσιας βιολογίας, θαλάσσιας διατήρησης, λιμνολογίας, αλιείας και υδρολογίας, για την περιοχή της Μεσογείου και τις γειτονικές περιοχές.

 
 
 
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Η "Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση" εκδίδεται απο το  Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ. Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Εκδίδεται από το 1966, ενώ απο το 2008 εκδίδεται online και διαθέτει 22 τόμους με Ανοικτή Πρόσβαση. Η διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας του περιοδικού γίνεται διαδικτυακά με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

 

BYZANTINA SYMMEIKTA 22(2012)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το “Δελτίον” εκδίδεται από  τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία από το 1892. Δημοσιεύει εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Απο το 2011 συνεργάζεται με το ΕΚΤ για την online έκδοση του και σήμερα διαθέτει 45 τόμους με Ανοικτή Πρόσβαση.

Δελτίον XAE 27 (2006), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη (1925-2004)

The Ηistorical Review/La Revue Historique

Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/EIE, με πρωτότυπα άρθρα και βιβλιοκρισίες στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών. Εκδίδεται απο το 2004, και απο το 2008 οnline.

 

Vol 8 (2011)

Τεκμήρια

Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαικής Αρχαιότητας/ΕΙΕ.  Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες  με αντικείμενο την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Αποτελεί εξέλιξη του περιοδικού "Τεκμήρια" το οποίο εκδίδοταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) από το 1995.

Vol 9 (2008)

Ο Eρανιστής

Ο "Ερανιστής" είναι ένα έγκριτο περιοδικό που εκδίδει ο Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού από το 1963. Το περιοδικο φιλοξενεί κυρίως εργασίες μελών του Ομίλου, οι στήλες του όμως είναι ανοικτές σε Έλληνες και ξένους μελετητές που έχουν να εισφέρουν πρωτότυπες συμβολές στη μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και γενικότερα στην ιστορία της παιδείας και των ιδεών στη νοτιοανατολική Ευρώπη περί τον 18ο αιώνα.

Περιεχόμενα του εικοστού εβδόμου τόμου

Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/EIE

Επιστημονική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ. Εκδίδεται απο το 1982 και παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου.

Vol 33

Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ

Ενημερωτική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ. Εκδίδεται από το 1990 με στόχο την ενημέρωση για τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Vol 36 (2011-2012)

Σελίδες